ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ
8724, Κρήτου Τέρρα
Τηλ: 26332392
Φαξ: 26332392
Ε-mail: [email protected]